SERVICII

1. Mediere litigii bancare si financiare

 I. Conflicte reclamate de catre clienti

- Dobanzi calculate gresit.

- Marirea nejustificata a dobanzilor ,,fixe" pe perioada derularii intregului contract.

- Comisioane nejustificate.

- Erori in procesarea tranzactiilor cu carduri.

- Erori in procesarea tranzactiilor efectuate de clienti prin online banking

- Informatii incomplete sau neclare.

- Operatiuni neautorizate in conturi.

- Fraude bancare.

- Inregistrari nejustificate ca rau platnic in cadrul Centralei Riscurilor Bancare(CRB) si Biroul de Credit.

- Introducerea in contractele de credit a unor clauze abuzive.

- Necomunicarea majorarii ratei dobanzii.

- Modificarea clauzelor conventiei fara consultarea si acordul partilor contractante si neconsemnarea prin act aditional"semnat de ambele parti.

- Prelucrarea cu intarziere a ordinelor de plata care aduc prejudicii clientilor

- Alte conflicte financiare

II.Conflicte reclamate de catre banca

- Neplata cu rea credinta de catre clientii debitori a datoriilor banesti ori de alta natura, catre banca creditoare.

- Plata repetata cu intarziere de catre clientii debitori peste data scadenta a datoriei.

- Restabilirea situatiei anterioare declansarii procedurii insolventei de catre clientii debitori.

- Refuzul platii nejusustificate din partea clientilor debitori bancii creditoare a dobanzilor si penalitatilor calculate legal.

- Amenintarea,insultarea,calomnierea sau lovirea de catre clientii debitori a angajatilor bancilor creditoare.

- Denigrarea bancilor in mass media de catre clienti.

- Depunerea de reclamatii nejustificate la ANPC si BNR in detrimentul bancilor.

Nota: Medierea conflictele de la pct.I si II, cuprinde atat clienti persoane fizice cat si juridice, fiind aplicabila si relatiilor conflictuale dintre societatile de leasing si clientii acestora

III.Conflicte intervenite intre angajatii bancilor de la orice nivel

- Hartuirea sexuala.

- Desfacerea fara temei a Contractului Individual de munca.

- Purtarea abuziva cu subalterni ori lovirea acestora de catre sefi si invers

- Conflictul de interese.

- Neplata unor drepturi banesti angajatilor.

- Discriminarea angajatilor pe temei de ura, rasa,sex,convingeri religioase,apartenenta politica etc.

- Gestiune frauduloasa in forma simpla.

- Conflicte intervenite intre banci si colaboratorii externi ai acestora(firme de recutare personal,evaluatori,traducatori,translatori,consilieri juridici,avocati,alti specialisti etc).

- Orice alte conflicte aparute intre angajatii bancilor sau intre angajat si angajator.

Nota: Medierea conflictelor de la pct.III,este aplicabila si relatiilor conflictuale dintre angajatii societatilor de leasing

IV.ORICE ALTE CONFLICTE CARE NU AU LEGATURA CU RELATIA BANCA - ANGAJAT - CLIENT CARORA LE SUNT APLICABILE PREVEDERII L-192/2006 REPUBLICATA,PRIVIND MEDIEREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIATOR

2. Mediere litigii comerciale

Activarea in anul 2008 a legii ce introduce procedura medierii in cadrului legislativ dedicat rezolvarii conflictelor, a deschis oportunitatii interesante pentru mediul de afaceri din Rom‚nia.

Legea medierii a creat un cadru institutional in interiorul caruia societatile comerciale isi pot rezolva conflictele protejandu - si imaginea (Legea pune sub obligativitatea confidentialitatii informatiile ce se vehiculeaza in timpul procedurii de mediere).

Prin parcurgerea procedurii de mediere se deschide posibilitatea  rezolvarii rapide a conflictului, se deblocheaza rapid resursele blocate din cauza conflictului si se creaza premizele unor relatii de afaceri corecte in viitor.

Mediatorii autorizati membrii ai Oficiului National de mediere pot fi solicitati iÓn medierea oricarui tip de conflict ivit intre societatile comerciale sau in interiorul acestora precum:

 • Executarea si interpretarea contractelor;

 • Rezilierea;

 • Pretentiile;

 • Somatiile de plata;

 • Revendicarile;

 • Conflictele intre diferitele departamente ale societatii;

 • Conflicte intre angajati;

 • Granituire;

 • Evacuare;

 • Obligatia de a face;

 • Plangeri prealabile;

 • Drepturi banesti;

 • Decizii de imputatie;

 • Desfacerea contractului de munca, etc

 • Medierea ajuta la stabilirea si mentinerea unor relatii comerciale bazate pe incredere si respect reciproc, generand relatii de colaborare puternice.

 •  Mai mult, medierea consolideaza increderea dintre partenerii comerciali, stiut fiind faptul ca relatiile comerciale sunt cladite pe increderea reciproca a partenerilor contractuali.

 • Noi afaceri pot lua nastere in situatia in care prin mediere sunt stabilite principii clare, sunt impartite responsabilitatile, scopurile si obiectivele viitoare.

 • Prin medierea comerciala relatiile dintre partenerii de afaceri existente sunt pastrate si astfel se deschid perspective de initiere a unor noi parteneriate si afaceri in comun.

 • Relatiile comerciale sunt grav vatamate in situatia in care intre companii exista litigii pe rolul instantelor, intervenind in aceste cazuri o perturbare iremediabila a relatiilor comerciale existente.

 • Medierea comerciala este solutia depasirii unor astfel de blocaje. Pastrarea colaboratorilor si a partenerilor de afaceri este astfel realizata

     3. Mediere litigii civile

Medierea in domeniul civil poate interveni atat inainte de declansarea procesului in fata instantelor de judecata, etapa extrajudiciara , dar si in etapa judiciara, dupa ce s-a decansat procesul civil.

Pentru ce litigii puteti apela la serviciile unui mediator autorizat, membru al Oficiului National de Mediere:

 • Granituiri,
 • Revendicari,
 • Pretentii,
 • Evacuari,
 • Obligatii de a face,
 • Partaje,
 • Raporturi locative, 
 • Succesiuni etc  
Medierea, ca modalitate alternativa de solutionare a conflictelor, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate, permite solutionarea rapida si cu costuri reduse a litigiilor, indiferent daca acestea se afa sau nu deduse judecatii.
In situatia in care litigiul ce se doreste a fi stins pe calea medierii, se afla pe rolul unei instante judecatoresti, partile pot solicta suspendarea judecarii cauzei in vederea medierii conflictului, situatie in care partile se prezinta la mediator, unde va semna un contract de mediere, dupa care incepe procesul de mediere pe loc sau se va programa medierea pentru o data ulterioara.
 
Daca partile ajung la un acord se incheie un acord de mediere si un porces varbal de inchidere a medierii, care va fi prezentate instantei de judecata impreuna de catre parti, urmand a se pronunta o hotarare de expedient, cu caracter executoriu, in care se va mentiona intelegerea partilor, iar la cerere se va restitui taxa de timbru achitata pentru sesizarea instantei de judecata.

Avantajele solutionari litigiului civil prin mediere, consta in principal in faptul ca solutia este una rapida, conforma cu vointa partilor, obtinuta cu costuri scazute si asigura posibilitatea executarii silite a acesteia, fara alte formalitati.

4. Mediere litigii penale 

Pe calea medierii penale pot fi solutionate conflictele izvorate din infractiuni pentru care raspunderea penala se inlatura prin retragerea plangerii prealabile sau a impacarii partilor.

Impacarea partilor este conventia dintre persoana vatamata si faptuitor, incheiata in scopul de a inlatura consecintele savarsirii infrac?tunii.

Acordul in medierea penala se incadreaza Ón mecanismul impacarii.

Infractiunile a caror raspundere penala se inlatura prin retragerea plangerii prealabile sau prin impacarea partilor sunt expres prevazute in Codul penal:

 1. Lovirea sau alte violente (art. 180 C.pen., pentru care impacarea isi poate produce efectele si Ón cazul in care actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu);

 2. Vatamarea corporala (art. 181 C.pen., pentru care impacarea isi poate produce efectele si Ón cazul in care actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu)

 3. Vatamarea corporala din culpa (art. 184 alin. 1 oi 3, C.pen.);

 4. Violarea de domiciliu (art. 192 alin 1, C.pen);

 5. Seductia (art. 199 C.pen, pentru care doar impacarea poate inlatura raspunderea penala);

 6. Furtul pedepsit la plangerea prealabila (art. 210 C.pen);

 7. Abuzul de incredere (art. 213 C.pen);

 8. Distrugerea (art. 217 alin 1, C.pen);

 9. Tulburarea de posesie (art. 220 C.pen. pentru care doar impacarea poate inlatura raspunderea penala;

 10. Abandonul de familie (art. 305 C.pen.);

 11. Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului (art. 307 C.pen.);

 12. Tulburarea folosintei (art. 320 C.pen).

Motivul pentru care medierea penala priveste doar aceste infractiuni este strans legat de faptul ca, in aceste cazuri, partile pot ajunge la un acord in privinta infractiunii savarsite si a consecintelor acesteia.

5. Mediere litigii transfrontaliere

In calitate de consumatori europeni trebuie sa va puteti rezolva achizitiile si litigiile, cu aceeasi incredere si acasa si in straintate.

1.Orice litigiu izvorat din contracte comerciale incheiate intre terte persoane fizice si juridice pe teritoriul UE

2. Orice achizitie de bunuri si servicii defectuoase pe teritoriul UE