EXPERT JUDICIAR - DAVID BURNEI

Membru C.E.C.C.A.R. – Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Membru G.E.J. – Grupul Expertilor Judiciari

In conformitate cu ,, Lista Expertilor Contabili pe specializari ” de la  Ministerul Justitiei  

 ,, Cabinet Expert Contabil Burnei David ” are  competenta profesionala pentru a indeplini misiuni ( efectuarea expertizelor contabile judiciare ), in urmatoarele domenii de activitate:

1. SC-societati comerciale

2. EE-alte entitati economice

3. IC- institutii de credit

4. IFN-institutii financiare nebancare

5. SAR-societati de asigurare si alte entitati din domeniul asigurarilor           

6. SIF-societati de investitii financiare si alte entitati de valori mobiliare

7. IP-institutii publice

8. ONG-organizatii nonprofit

9. AP-asociatii de proprietari

10. PF-drepturi salariale, pensii, activ. independente si alte activ. privind pers. fizice

11.  GFC-gestionare fonduri europene

12.  F – fiscalitate

EXPERTIZA JUDICIARA

Expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau acceptate, la cererea partilor implicate in procesul judiciar, in toate fazele de desfasurare a acestuia, cu scopul stabilirii adevarului material si justei solutionari a litigiilor sau a cauzelor aflate in faza de cercetare sau de judecata.

Expertizele contabile judiciare se afla la punctul de interferenta dintre domeniul contabilitatii si domeniul dreptului, indeplinind functia de proba  stiintifica.

Obiectul de cercetare al expertizelor contabile il constituie fenomenele si procesele economice reflectate de documentele cu valoare probatorie indicate de catre fiecare parte aflata in litigiu.

Principalele trasaturi caracteristice (particularitati) ale expertizei contabile judiciare sunt: 

a.     este mijloc de proba în justitie si intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru  elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata;

b.     este activitatea prin care organele judiciare primesc informatii de natura economico-financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate;

c.     se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare;

d.     are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico-operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de  organele judiciare;

e.     confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri, etc.;

f.      intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata , in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei, deficientei, abaterii, etc.;

g. este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare.

Caracterul stiintific, probitatea profesionala si deontologica a expertului contabil, confera expertizei contabile caracterul de proba indeajuns de temeinica si de neinlaturat pentru stabilirea responsabilitatii persoanelor vinovate de incalcarea legalitatii, nesocotirea disciplinei financiare si pagubirea patrimoniului.

Dispunerea expertizei judiciare

Asa cum sugereaza si termenul dispunere, aceasta situatie este specifica doar expertizelor judiciare, in care o situatie controversata a ajuns obiect de judecata pentru instanta care, din proprie initiativa sau la solicitarea uneia sau ambelor parti aflate in litigiu, dispune expertiza, in general alaturi de alte materiale probante (probe cu documente / inscrisuri, probe cu martori etc.).

 De fapt, atunci cand initiativa apartine partilor se considera ca instanta procedeaza la admiterea expertizei, iar cand initiativa apartine instantei de judecata se poate vorbi de dispunerea expertizei.

          In cauzele penale se intalneste expresia ordonarea expertizei (art 116 Cpp) pentru dispunerea expertizei, la cerere sau din oficiu.

          Admiterea, respectiv dispunerea expertizei are caracter facultativ, organul judiciar fiind singurul in masura sa considere daca aceasta masura este sau nu este oportuna.

Pentru aceasta, se iau in considerare toate materialele dosarului cauzei, se apreciaza utilitatea acestui demers suplimentar si concludenta potentiala.

Se considera deopotriva avantajele pe care le-ar oferi o astfel de proba pentru solutionarea cauzei, dar si posibilitatea ca in acest fel sa se întarzie finalizarea actului de judecata.

EXPERTIZA  EXTRAJUDICIARA

Solicitarea expertizei extrajudiciare

Asa cum s-a aratat deja, expertiza extrajudiciara nu face obiectul dispunerii, adica nu are un caracter imperativ, ci se solicita de persoane fizice sau juridice interesate de acest demers.

          S-a precizat ca expertizele extrajudiciare se efectueaza de experti judiciari sau experti extrajudiciari.

 Ambele categorii de experti pot desfasura activitate de expertiza fie in calitate de persoane fizice autorizate, fie in cadrul unor societati comerciale care au ca obiect de activitate efectuarea de expertize.

          Documentul in baza caruia se desfasoara activitatea de expertiza este contractul scris de prestari de servicii, care va contine clauze ce fac referire la toate aspectele convenite de parti, inclusiv la baza normativa in vigoare, respectiv O.G. nr. 2/2000 modif. si compl., care reglementeaza aceste aspecte.

          Intre aspectele continute neaparat de contractul de prestari servicii se vor regasi urmatoarele:

-         partile contractante: nume, prenume, denumire societate (daca este cazul), adrese, date specifice de identificare (numarul legitimatiei de expert si emitentul, respectiv date de identificare a persoanei/persoanelor juridice, in cazul in care una sau ambele parti contractante sunt persoane juridice);

 

-         obiectivele expertizei, clar definite si delimitate, tinand seama ca acestea reprezinta elementul esential al expertizei si ca neintelegerile ulterioare determina cel mai adesea redactarea de acte aditionale la contract;

 

-         termenul de predare a Raportului de expertiza sau a finalizarii in alta forma, daca s-a solicitat astfel;

 

-         elementele materiale sau de logistica ce cad in sarcina beneficiarului expertizei, necesare realizarii expertizei;

 

-         onorariul / contravaloarea expertizei, cu indicarea datei si modalitatii de plata a sumei/sumelor respective;

 

-         mentiuni cu privire la plata impozitului aferent sumelor platite cu titlul de onorariu;

 

de mentionat ca in cazul expertizelor  efectuate pentru persoane juridice, obligatia de a varsa acest impozit revine persoanelor juridice beneficiare ale expertizei, iar in cazul expertizelor efectuate pentru persoane fizice, aceasta obligatie revine expertului care a efectuat lucrarea, cu respectarea dispozitiilor legale privitoare la impozitul pe venitul global;

 

-         penalitati convenite pentru situatia nerespectarii clauzelor contractului.