COMUNICATE /  ANUNTURI

  • 09.11.2010 , Conferinta - Medierea juridica si financiar bancara, Cluj 13.nov.2010

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania - Sucursala Cluj organizeaza in parteneriat cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania - Baroul Cluj conferinta ,,Medierea juridica si financiar-bancara.

Evenimentul va avea loc in data de 13.11.2010, ora 14, la Hotel Central Melody din Piata Unirii nr.29, Municipiul Cluj.

La eveniment vor participa experti din domeniul medierii din Romania si Uniunea Europeana, experti in finante, reprezentanti ai bancilor, ai societatilor de leasing si de asigurari care isi desfasoara activitatea in judetul Cluj, reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor, clienti ai institutiilor financiar-bancare, reprezentanti ai instantelor de judecata si ai autoritatilor publice locale, mediatori autorizati, avocati si consilieri juridici.

Evenimentul are ca scop promovarea medierii ca solutie alternativa de rezolvare a conflictelor din sectorul financiar-bancar si comercial si a modului de aplicare in practica a prevederilor OG 50/2010 privind creditele de consum. Conflicte generate de aplicarea incorecta a prevederilor ordonantei si modalitatile de rezolvare a litigiilor. Medierea, mijloc alternativ de preventie a insolventei precum si modalitatile de punere in aplicare a L - 202/2010 privind mica reforma justitie etc....

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania si Baroul Cluj isi propune ca prin activitatea membrilor sai, mediatori autorizati si avocati din toate judetele, sa contribuie in mod real la rezolvarea cat mai rapida a situatiilor conflictuale aparute la nivelul institutiilor financiar-bancare si societatilor comerciale, constituirea de parteneriate cu asociatii ale mediatorilor si avocatilor din tara si strainatate, pentru schimburi de informatii si experienta si organizarea de mese rotunde pentru informare cu privire la avantajele medierii.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania este specializata in medierea conflictelor dintre institutiile financiar-bancare (banci, societati de leasing sau de asigurari) si clientii lor, respectand Standardele Europene ale Medierii elaborate de Institutul International de Mediere (IMI) din Irlanda.

Conducerile, Uniunii Mediatorilor Bancari si ale Baroului Cluj vor depune toate eforturile pentru ca mediatorii autorizati si avocatii, prin intermediul formelor legale de exercitare a profesiei, sa asigure servicii de mediere si asistenta juridica la standarde ridicate, cu respectarea principiilor fundamentale ale celor doua profesii.

Locuitorii judetului Cluj indiferent de profesie, care doresc sa participe la evenimen, in limita locurilor disponibile, isi pot anunta participarea pana in data de 10.11.2010 orele 10,00 la adresele de e-mail:
angela_vass2000@yahoo.com, umb_cluj@yahoo.com sau la numerele de telefon 0741.330.798 , 0766.488.749( avocat Vass Ana) si 0726735001(mediator Seffer Laurentiu)

Evenimentul va fi urmat de o conferinta de presa sustinuta de conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari si a Baroului Cluj.

Participarea este gratuita

Comunicatul se adreseaza tuturor canalelor mass media

UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI

Bd.Chisinau nr.8, bl. M2, sc.C, P, ap.81, sector 2, Bucuresti
office@mediatorbancar.ro
http://www.mediatorbancar.ro

  • 15.09.2010 - Anunt privind selectia a 5 mediatori specializati in Dr. Comercial, Dr. International Privat si in legislata privind protectia consumatorului

Centrul European pentru Medierea Litigiilor Transfrontaliere face selectie dintre mediatorii autorizati specializati in Drept Comercial si Drept International Privat.

Nr. de posturi = 5 (cinci)

Mediatorii care opteaza pentru aceasta functie vor depune la sediul ONM sau prin posta cu confirmare de primire, in perioada 16.09.2010 - 16.10.2010, un dosar care va cuprinde:

a) Scrisoare de intentie

b) CV

c) alte documente care sa ii ateste pregatirea in domeniu

Cerinte:

- avocat definitiv minim 5 ani & mediator, specializat in Drept Comercial, Drept International Privat si legislatia privind protectia consumatorului;

- cunoscator al limbii engleze, vorbit / scris;

- abilitati de comunicare;

- cunostinte solide in lucrul pe calculator;

- disponibil la deplasari in UE;

- domiciliat in Bucuresti sau Judetul Ilfov;

Nota: In paralel, mediatorii care doresc sa ocupe aceasta functie, vor inainta si dosarul de inscriere in OMN, cuprinzand toate documentele indicate la sectiunea Procedura inscrierii in ON

Secretariatul General al ONM

  •    06.09.2010 - Anunt privind selectia Directorilor de Oficii Judetene ale ONM

Oficiul National de Mediere face selectie dintre mediatorii autorizati  pentru ocuparea functiilor de Director Oficiu Judetean de Mediere.

Mediatorul / Mediatorii care opteaza pentru aceasta functie vor depune la sediul ONM sau prin posta cu confirmare de primire, in perioada 15.09.2010 -  10.10.2010, un dosar care cuprinde:

a) Scrisoarea de intentie;

b) CV

c) Proiect de management privind strategia de organizare, promovare si implementare a medierii la nivelul judetului din care face parte, in care sunt mentionate termene clare de realizare si respectat pentru toata perioada mandatului, pentru cele trei sectoare de activitate, penal, civil si comercial;

d). Dovada spatiului in care oficiul urmeaza sa functioneze( contract de inchiriere / comodat).

Nota: In paralel, mediatorii care doresc sa ocupe aceasta functie, vor inainta si dosarul de inscriere in OMN, cuprinzand toate documentele indicate la sectiunea Procedura inscrierii in ONM

Directorul de ,,Oficiu Judetean" va fi numit prin Decizie a CD, al ONM pe o perioada de 4 ani cu drept de prelungire cu inca 4 ani.

 Inainte de numire, odata cu depunerea proiectului de management privind strategia,mediatorul care opteaza la ocuparea functiei de Director Oficiu Judetean, va depune si ,,Organigrama de functionare a oficiului judetean", conceputa in functie de cerintele locale.

Organigrama va fi supusa aprobarii CD al ONM

In cazul in care intr-un judet sunt mai multi candidati, selectia acestora se face pe baza de competente, luandu-se in calcul CV-ul si proiectul de management.

Oficiile judete de mediere ale ONM, sunt constituite fara personalitate juridica, bucurandu-se in activitatea lor de autonomie.

Functiile de Director si Secretar al Centrului European pentru Medierea Litigiilor Transfrontaliere, in materie civila si comerciala, au fost ocupate.

Secretariatul General al ONM

  • 06.09.2010 - Anunt privind selectia unor categorii de personal

Oficiul National de Mediere face selectie dintre mediatorii autorizati, cu domiciliul in Bucuresti sau judetele limitrofe, a urmatoarelor categorii de personal:

1. Sef Directie de Programe si Relatii Internationale

Cerinte:

 Studii superioare de lunga durata, pentru licentiatii unei facultati in relatii internationale si studii europene constituie avantaj;

 Cunoscator al limbii engleze / franceze / portugheze, scris si vorbit,

 Abilitati in comunicare;

 Disponibilitate pentru deplasari in UE

2. Sef Compartiment Politici Afirmative si Relatii Internationale

 Studii superioare de lunga durata, licentiatii unei facultati in relatii internationale si studii europene constituie avantaj;

 Cunoscator al limbii engleza / franceza / portugheze, scris si vorbit;

 Abilitati in comunicare;

 Disponibilitate pentru deplasari in UE.

3.Sef Servici - managementul proiectelor

 Studii superioare, pentru licentiatii ASE constituie avantaj;

 Absolvent al unui curs privind managementul proiectului;

 Cunoscator al limbii engleze, scris si vorbit;

 Abilitati in comunicare si negociere;

 Disponibilitate.

3. Sef Directie Juridica

 Licentiat in stiinte juridice, avocat definitiv / consilier juridic;

 Disponibilitate

4. Sef Serviciu  Inspectie si un Inspector

 Licentiati in drept / stiinte economice

 Disponibilitate

5.Sef Serviciu Juridic si contencios

 Avocat definitiv / Consilier Juridic definitiv;

 Disponibilitate.

5. Sef Compartiment Structuri Teritoriale

 Licentiat in drept / stiinte economice;

 Disponibilitate deplasare in tara si UE'

 Posesor permis cat.B + auto personal.

6. Sef Birou Comunicare si Relatii cu Presa

  Licentiat;

 Abilitati in comunicare;

 Disponibilitate

7.Sef  Serviciu Formare Initiala si Pregatire Continua

 Licentiat;

 Abilitati in comunicare, formator

 Cunoscator al limbii maghiare / germane;

 Disponibilitate.

8. Secretar Asistent al Consiliului Director

 Licentiat;

 Cunostinte operare calculator,

 Bun organizator;

 Disponibilitate

9. Doi Inspectori Audit Intern

 Licentiati ASE, Experti Contabili,

 Disponibilitate

NOTA: Toate functiile nu sunt remunerate

Mediatorul / Mediatorii care opteaza pentru una din  functii vor depune la sediul ONM sau prin posta cu confirmare de primire pe adresa aficiului, in perioada 15.09.2010 -  10.10.2010, un dosar care cuprinde:

a) Scrisoarea de intentie;

b) CV

 In paralel, mediatorii care doresc sa ocupe una dintre functii, vor inainta si dosarul de inscriere in OMN, cuprinzand toate documentele indicate la sectiunea Procedura inscrierii in ONM

In cazul in care pe una dintre functii sunt mai multi candidati, selectia acestora se face pe baza de competente, luandu-se in calcul CV-ul si pregatirea suplimentara.

Secretariatul General